Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları Hk.

Sirküler No  2022/162
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 

 

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları” konulu 2022/7 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile,

-Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları ile ilgili,

  • Transit rejimi kapsamında varış (iç ya da sınır) gümrük idaresine sevk edilen eşya için 2012/2 sayılı ve “Özet Beyan Uygulaması” konulu Genelge uyarınca özet beyan eksiklik / fazlalık takibatı uygulaması söz konusu olmadığı,
  • Özet beyan eksiklik / fazlalık tespiti ve takibatının giriş gümrük idaresince yapılması gerektiği,
  • Transit rejimi kapsamında taşınan eşya için varış gümrük idaresince yapılan muayene sonucunda eşyada beyana aykırılık çıkması halinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 239 ila 242. maddelerinde (beyana aykırılık) ulusal ve ortak transit rejimi ayrımı yapılarak düzenlenen hükümler kapsamında işlem yapılması gerektiği,
  • TIR Karnesi kapsamındaki eksiklik ve fazlalık takibatları için ise Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'nin 34. maddesi (TIR karnesinde eksiklik ve fazlalık takibatı) hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

-TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali ile ilgili,

  • TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının, BİLGE Sisteminin özet beyan modülünde oluşmakta olsa da söz konusu kayıtların gerçek ve hukuki anlamda özet beyan niteliğini haiz olmadığı,
  • Sistemde otomatik olarak oluşturulan ve yükümlü hatasından kaynaklanmayan söz konusu kayıtların iptalinde, Gümrük Yönetmeliği'nin (82) numaralı ekinin 3. maddesinde yer alan “Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali).” durumunda uygulanan Gümrük Kanununun 241. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

-Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası ile ilgili,

  • NCTS beyannameleri için, varış gümrük idaresinde sistem üzerinden otomatik olarak hareket gümrük idaresine taşımanın sonlandığını bildiren “Varış Bilgisi” mesajının hukuki ve gerçek anlamda Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen varış bildirimi olmadığı,
  • Bu kapsamda, transit süresi aşımlarında; Gümrük Yönetmeliği'nin (82) numaralı ekinin 43. maddesine göre Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin birinci fıkrası kapsamında usulsüzlük cezası değil, transit sürelerinin ne kadar aşıldığına bağlı olarak aynı Kanunun 241/3/e, 241/4/d, 241/5/a veya 241/6/c maddeleri (usulsüzlük cezasının katları) uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgili müşterilerimiz ile paylaşılmak üzere, metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

transit-rejiminde-karsilasilan-bazi-uygulama-farkliliklari-hk-.pdf