Etik

Etik

Etik

İyi Bir Yönetim ve Sürdürülebilir Ticari İlişkiler İçin Etik.

İş hayatında ve özellikle de sektörümüzde, saygın ve güvenilir olmanın, etik ilkelere bağlı olmaktan kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle, “Etik Olma” değerimizi hem kendi içimizde uyguluyor hem de tüm profesyonel ilişkilerimizde karşı taraftan da bekliyoruz. 

Obdan Sistem Ailesi olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgili davranışları yönlendiren, içinde dürüstlük, eşitlik, tarafsızlık gibi ilkeleri barındıran etik kurallara bağlı kalarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

Şirket kültür ve değerlerimizin de en temelini oluşturan etik olmak kavramı bizler için:

  • Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek, bilmiyorsak öğrenmek için çaba göstermek, doğrularımızı dahi her fırsatta samimiyetle sorgulamaktır.
  • Tüm kanunlara, mesleğimizin ve iş hayatının gerektirdiği ahlak kurallarına ve profesyonellik standartlarına uygun olarak ve ödün vermeden çalışmaktır.
  • Etik olmadığını düşündüğümüz uygulamaların içinde yer almamak ve bu şekilde edindiğimiz veya edineceğimiz somut veya soyut kazancı kabul etmemektir.

“Ethics is good for business” olarak ifade edilen “etik işletme için iyidir”

ilkesinden hareketle, gelişmiş endüstrilerde vazgeçilmez bir kavram olarak ortaya çıkan iş etiği kavramı, temelde karşılıklı güven üzerine kurulmuş yazılı olmayan bir kuraldır. Biz de bu doğrultuda, ilke ve standartlarımızı yazılı hale dönüştürdük ve Obdan Sistem İş Etiği Kuralları’nı hazırladık.

Bu kuralların amacı, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer tüm ilgili taraflarımıza Obdan Sistem’in faaliyetlerini sürdürürken bağlı kaldığı iş etiği kurallarının iletilmesi, konusu ne olursa olsun kurulan ya da kurulacak tüm iletişimlerde bu etik kurallar çerçevesinde hareket edileceğinin bildirilmesidir. Bu kapsamda hazırladığımız İş Etiği Kurallarımız’ı inceleyebilirisniz.