Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

1945 yılından bu yana gümrükleme alanında, 2000 yılından beri ise hem gümrükleme ve antrepoculuk alanlarında hizmet vermekte olan Obdan Sistem, geçen zaman içinde ikinci, üçüncü ve dördüncü jenerasyonun da katkılarıyla gelişerek bugünlere gelmiştir. 

Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun‐yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde iş dünyasının gelişen ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda verimli ve rasyonel çözümler üreten bir hizmet anlayışında olmak, gelecek kuşakları mesleğe ve sektöre özendiren çalışmalar yapmak şirketimizin temel politikasıdır. 

Deneyimli kadromuz ve tüm gümrüklerdeki yerleşik ofislerimizle, gümrükleme, antrepoculuk ve lojistik alanlarında faaliyetlerimizi geliştirerek, hizmetlerimizi kesintisiz ve müşteri odaklı olarak sürdürmekteyiz. 77 yılı aşkın bir süreyi kapsayan faaliyetlerimiz, Gümrük Müsteşarlığı nezdindeki sicil kayıtlarından da anlaşılacağı gibi herhangi bir disiplin cezası ile kesintiye uğramamıştır.

200 Toplam Çalışan
56 Saha Çalışanı
95 Merkez Ofis Çalışanı
49 Lojistik Merkez Çalışanı

10 Gümrük Müşaviri
35 Gümrük Müşaviri Yrd.
Misyonumuz

Mal ve hizmet akışını temin eden bütünleşik çözümleri, mümkün olan en yüksek müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayarak, optimal hız, kalite ve maliyet dengesini gözeterek, sürdürülebilir şekilde Türkiye’de sunmaktır.

Vizyonumuz

Ulaştığımız hizmet standartlarını sektör standardı haline getirmektir.Değerlerimiz

Çözüm Odaklılık
Çözüm Odaklılı
Etik Olmak
Etik Olmak
Gelişim
Gelişim
Müşteri Odaklılık
Müşteri Odaklılık
Saygı
Saygı
Sorumluluk
Sorumluluk
Takım Çalışması
Takım Çalışması


 • Müşterinin ihtiyaçlarını ve şikayetlerini doğru anlamaktır.
 • Müşteri memnuniyeti her şeyin önündedir.
 • Müşteri memnuniyeti, müşterinin anlık memnuniyetinin ötesinde, üretilen çözümlerin, verilen hizmetin ve sattığımız ürünün müşterinin anladığından emin olmaktır.
 • İçinde bulunulan koşullarda , en iyi çözümün “üretilen çözüm” olduğunu müşteriye anlatmaktır.
 • Çalışanlarımız ile müşterilerimizi ayrı tutmamaktır.
 • Çözümler konusunda “kazan-kazan” ilkesi doğrultusunda iletişimi sürdürmektir.

 • Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek, bilmiyorsak öğrenmek için çaba göstermek, doğrularımızı dahi her fırsatta samimiyetle sorgulamaktır.
 • Tüm kanunlara, mesleğimizin ve iş hayatının gerektirdiği ahlak kurallarına ve profesyonellik standartlarına uygun olarak ve ödün vermeden çalışmaktır.
 • Etik olmadığını düşündüğümüz uygulamaların içinde yer almamak ve bu şekilde edindiğimiz veya edineceğimiz somut veya soyut kazancı kabul etmemektir.

 • Dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaktır. 
 • Başkalarının haklarına kendimizinkiler kadar değer vermek, saygılı davranışımızı hiçbir gerekçe ile değiştirmemektir.
 • Saygımızın ölçüsünü, saygı gösterdiğimiz, kişi, fikir, çalışma, ortam, zaman vs. göre değiştirmemektir.

 • Engellerle karşılaşsa dahi, uzun ve/veya kısa vadeli hedeflerine ulaşmaktır.  
 • Olumlu sonuç elde etmek veya olumsuz sonuçların etkisini maksimum derecede azaltmak için çalışabilme becerisi ortaya koymaktadır.
 • Çıkabilecek engelleri tahmin ederek işi başarmak için plan yapmak ve olumlu çözüme ulaşmayı engelleyecek tutum ve söylemde bulunmamaktır.

 • Bilgiye, uzmanlığa, tecrübeye ve yeteneğe değer vererek hiç durmadan daha iyisini yapmaktır. 
 • Şirketimizin ve çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve donanımını artırarak ve bunlar için anlamlı ölçüde zaman, para ve emek harcamaktan çekinmemektir.
 • Gelişimi sağlamak için herkesi cesaretlendirmek, teşvik etmek ve değişime direnmemektir.

 • Kişinin kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek için çalışmasıdır.  
 • Kişinin kendi yaptıklarının sonuçlarını kabul etmesi ve gereklerini yerine getirmesidir.
 • Kişinin kendisine olan güveni sarsmamak için elinden gelenin en iyisini yapması, kişinin dürüst ve samimi olmasıdır.

 • Kişinin kendi rolüne ve sorumluluklarına odaklanmasının yanı sıra diğer takım arkadaşlarının rol ve sorumluluklarının da farkında olmasıdır. 
 • Kişinin kendi yaptıklarının sonuçlarını kabul etmesi ve gereklerini yerine getirmesidir.
 • Kişinin kendisine olan güveni sarsmamak için elinden gelenin en iyisini yapması, kişinin dürüst ve samimi olmasıdır.