Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun-yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde sunmakta olduğumuz hizmetlerimizi bünyemizde bulunan avukatlarımız ile destekliyoruz.

Hukuk Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Müşterilerimizin gümrük idareleri nezdindeki faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek sair mevzuat değişiklikleri hakkında görüş bildirmekle kalmıyoruz ayrıca, gümrük mevzuatında gerçekleşen değişiklikleri, sektörünüze veya ilgi alanlarınıza özel seçmenize olanak sunan ve incelendikten sonra özetiyle birlikte en güncel şekilde sirküler sistemimiz ile tarafınıza gönderiyoruz.

Bünyemizde bulunan avukatlarımız ile sizlere hangi konularda destek ve avantaj sağlayabiliriz?

Hukuk Danışmanlığı Hizmetlerimiz ile,

  •  Müşterimiz adına gümrük idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğumuz tüm dilekçeleri hukuki ve şekli incelemeye tabi tutuyor, onaylanmasının ardından ilgili mercilere ibraz ediyoruz.
  •  Müşterilerimiz adına gerek elektronik ortamda gerekse posta yoluyla tebliğ aldığımız türlü bildirim tebligat ve sair evrakın içeriğine göre cevaplıyor, ilgilisine bildirimde bulunuyoruz.
  •  Müşterilerimiz adına itiraz dilekçeleri hazırlıyor, ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz ediyoruz.
  •  Müşterilerimizin gümrük idareleri nezdinde yapmış oldukları işlemler neticesinde bir ihtilaf doğması durumunda, itiraz dilekçesinin hazırlanması ve sürecin takibi bakımından destek veriyoruz. İtirazların reddi halinde idari yargıda görülecek davalar bakımından dava dilekçesinin temellerini oluşturan tüm hukuki desteği, gümrük mevzuatı ile bir araya getirerek müşterilerimize sunuyoruz.
  •  Gümrük idareleri ile hali hazırda var olan ihtilaflar hakkında sebep sonuç ilişkisi kurmak suretiyle mevcut durum analizi yapıyor, müşterilerimize konuyla ilgili bilgi veriyoruz..