Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi Hk.

Sirküler No  2022/163
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi

 

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi” konulu yazı,  tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne dağıtılmıştır.

Daha önce muhtelif sirkülerimizle; “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması” konusuna ilişkin olarak, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge'nin 3. maddesinin yürütmesinin durdurulduğu, bu kapsamda kıymet kriterli gözetim kıymeti ile ilgili,

1- Ceza kararı düzenlenmemesi,

2- Düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal edilmesi,

3- Tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul edilmesi,

4- Mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği hususları paylaşılmıştır.

 

Bu defa söz konusu yazı ile kıymet kriterli gözetim uygulamasında olduğu gibi, kayıt belgesine tabi eşya ithalatlarında da gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması durumunda, Kanunun 235. maddesi çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

gozetim-uygulamasi---kayit-belgesi-hk-.pdf