UTİKAD LOJİSTİK SEKTÖRÜ RAPORU 2023

UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2022’de 6 ana konu başlığındaki değerlendirmelere yer verdi. COVID-19 sonrası küresel lojistik sektörünün durumundan avlun fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve küresel resesyonun etkilerine kadar çeşitli konuların yer aldığı rapora sayfamızdaki linkten ulaşabilirsiniz.


UTİKAD LOJİSTİK SEKTÖRÜ RAPORU 2023

COVID-19 Sonrası Küresel Lojistik Sektörünün Durumu


Sadece lojistik sektörünü değil tüm sektörleri sarsan koronavirüs pandemisi, sınırların kapatılmasına, ekonomik istikrarsızlığa yol açtı, ulusal ve uluslararası lojistik akışları durma noktasına getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide teknolojik altyapıların da desteği ile lojistik süreçler tüm zorluklara rağmen sürdürüldü, kırılmanın ardından güçlü bir toparlanma süreci ile yoluna devam etti.


Konteyner Krizinde Yeni Boyut


Boş konteynerler dünyanın çeşitli yerlerinde birikince

konteynerleri ihtiyaç olan yerlere taşımak büyük külfetler yarattı ve bu durum navlun fiyatları

üzerinde başka bir krize sebep oldu.


Türkiye'nin Lojistik Sektörüne ve Dış Ticaretine Bakış


Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı Ukrayna üzerinden geçen rota savaş nedeniyle bir alternatif olmaktan çıktı ki bu durum Türkiye’nin transit taşımacılıktaki rolünü güçlendirmiş oldu, Türkiye ön plana çıktı. 


Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığı


Demir yolu yük taşımacılığının ithalat ve ihracat taşımalarındaki ağırlık bazındaki payı ithalatta en yüksek 2021, ihracatta ise 2022 yılında gerçekleşti. Ağırlık bazında demiryolunun payı diğer taşıma türlerine göre son on yılda %1’e ulaşamadı.


Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı


Türkiye’de en çok tercih edilen taşıma modu olarak uluslararası kara yolu yük taşımacılığı değer ve ağırlık bazında uluslararası denizyolu yük taşımacılığının ardından ikinci sıradadır. Kara yolu taşımacılığının tercih edilmesinin sebepleri olarak yatırım maliyetinin düşüklüğü ile çıkış ve varış noktaları arasında kesintisiz taşımacılığın yapılmasına imkan tanıması sayılabilir


Uluslararası Havayolu Yük Taşımacılığı


Hava yolu yük taşımacılığı genel olarak birim fiyatı en yüksek ürünlerin taşınmasında kullanılmakta ve teknolojik ürünler başta olmak üzere zaman duyarlılığı yüksek olan yüklerde de hava yolu taşımacılığı tercih edilmektedir


Uluslararası Denizyolu Yük Taşımacılığı


Ticaretin küreselleşmesinde önemli paya sahip olan deniz yolu taşımacılığı genellikle büyük hacimli, birim fiyatı ve zaman duyarlılığı düşük yüklerin taşınması için kullanılmaktadır. Konteynerleşme ile birlikte denizyolu taşımacılığı kombine taşımacılığın gelişiminde de katkı sağlayan önemli bir mod olmuştur.Rapor linki için buraya tıklayınız.