ITF TAŞIMACILIK RAPORU

Lojistik sektörü 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde küresel bir aktör olacaktır.Daha temiz, yeşil bir taşımacılık için her 2 yılda bir yayınlanan Uluslararası Taşımacılık Raporunu sizin için özetledik.


ITF TAŞIMACILIK RAPORU

Taşımacılık Sektörüne Genel Bir Bakış 

Taşımacılık sektörünün pandemi ardından toparlanması beklenenden daha hızlı oldu, ancak önemli zorluklar devam ediyor.

Hükümetler, iklim taahhütlerini yerine getirirken birden çok önceliği dengeleme zorluğuyla karşı karşıya. 

Bazı ilerlemelere rağmen, taşımacılık kaynaklı emisyonlar önümüzdeki yıllarda hedefleri karşılayacak kadar hızlı düşmeyecek. 

Taşımacılığı Karbonsuzlaştırma

 Mevcut politikaların zaman içinde küresel anlamda fark yaratmaya başlayacağı ve taşımacılık kaynaklı CO2 emisyonlarının 2050 yılına kadar biraz düşeceği öngörülüyor.

 Ancak, mevcut politikalar ile devam etmek; taşımacılık sektörünün, Paris Anlaşması CO2 emisyonları hedeflerine ulaşması için yeterli olmayacak. 

Taşımacılık faaliyetleri ile emisyonlar arasındaki bağlantıyı koparmak, daha iddialı politikalar ve daha fazla uluslararası işbirliği gerektirmektedir. 

Taşımacılık Talebini Yönetmek 

Yolcu ve yük taşımacılığına artan talep, uygun politikalar olmadan; çarpık kentleşmeye, daha uzun ortalama yolculuk mesafelerine ve çok daha fazla karbon emisyonuna neden olacak.

Sürdürülebilir seçenekleri teşvik etmek için yatırım, fiyatlandırma ve erişim veya alan kısıtlamalarını birleştiren sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarını benimsenmeli. 

Yük taşımacılığı için ise yetkililer ve operatörler, şehir içinde ve dışında gereksiz yük hareketlerinden kaçınmak için birlikte çalışmalı. 

Karbonsuz Taşımanın Anahtarı: Daha Temiz Filolar 

Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için hükümetler, araçları ve onlara güç veren yakıtları iyileştirmeye yönelik politikalar uygulamalı. 

Örneğin, sıfır emisyonlu kara yolu taşıtlarının tercihi için teşvikler hedeflenirken yüksek emisyonlu araçlar içinse erişim kısıtlamaları getirilmeli. 

İnsanlar tarafından daha hızlı benimsenebilmesi için halka açık şarj altyapısını kurulmalı, ve etkin olarak kullanılmalı.

Karbonsuz Taşımanın Daha Geniş Faydaları: Yaşanabilir Şehirler 

Kentsel gelişime uzun vadeli bir bakış açısıyla bakarak, ulaşım ve arazi kullanımı planlamasına entegre yaklaşımlar benimseyerek büyüyen şehirlerde çarpık kentleşmeyi önlemek mümkün. 

Sürdürülebilir seçenekleri teşvik etmek amacıyla yatırım, fiyatlandırma ve erişim veya alan kısıtlamalarını birleştiren sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarını benimsenmeli. 

Karbonsuz Taşımanın Mali Sonuçları: Geleceğe Yatırım 

Sürdürülebilir taşımacılık sistemi için kara yolu, demir yolu, havaalanları ve limanlar için toplam temel altyapı yatırım ihtiyacı; yürürlükteki politikalara kıyasla %5 daha düşüktür.

 Bununla birlikte, ulaşımın karbondan arındırılması, destek altyapısına da önemli yatırımlar gerektirir. Örneğin; şarj noktası ağı, araç filolarının elektrifikasyonu için kritik öneme sahip. Farklı politikalarla bu ağ, 2019-2050 döneminde küresel gayri safi yurt içi hasılanın yalnızca %0,4'üne eş ek yatırımlar gerektirecektir.

Rapora tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz