Her Kurulda Aktif Rol Alıyoruz

Gümrük Müşavirimiz Burak Öztürk'ün yer aldığı “Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi‘nde İkinci Dönem Başladı“ başlıklı yazı UTİKAD Dergi 34.Sayıda!


Her Kurulda Aktif Rol Alıyoruz

Bürokrat değişimlerinin, TKKK çalışmalarını nasıl etkilediğini sorduğumuz Burak Öztürk, bakan ve bürokrat değişiklerinin, süreci çok fazla olumsuz etkilemediğini belirterek nedenini şöyle açıklıyor: “TKKK sekretaryasını Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yapıyor ve samimi olarak söyleyebilirim ki gerçekten zor bir süreci yönetiyorlar. 30 civarı komite üyesi mevcut ve bu üyelerin ortalama yarısı kadarı da kamu kurumundan oluşuyor. Tüm bu üyelerin koordinasyonu oldukça zor ve süreç oldukça başarılı yürütülüyor. Ayrıca altını çizmek istediğim konu şu ki; Bakan ve Bürokrat değişimlerinden ziyade, komite temsilcilerinin/ katılımcıların süreçte devamlılık göstermeleri önem arz ediyor. Bazı konular çok teknik ve çözüme ulaşmak için aynı paydada buluşmak elzem. Kamu tarafında özellikle, aynı temsilcilerinin/ katılımcıların sürece devam etmesi her zaman mümkün olmuyor maalesef. TKKK sekretaryası, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de enerjisinin büyük bölümünü bu alanda harcayacak gibi duruyor.” TKKK kapsamında üç tane çalışma grubu mevcut. Şeffaflık Çalışma Grubu, Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu, Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu. UTİKAD olarak üç çalışma grubunda da faaliyet gösteriyoruz. Kendi üyelerimizden topladığımız geri bildirimleri mümkün olduğunca Komitelere aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda her grupta etkin ve katılımcı olduğumuzu belirtebilirim ki Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubunda eş başkanlığımız var.”