TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları Hk.

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları” konulu 2019/27 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile daha önce 2019/189 ve 219/190 sayılı sirkülerimiz ile paylaşmış olduğumuz Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazılarının Tek Pencere Sistemine alınmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, TPS-BTK Cihaz İhracat Uygunluk Yazısı ve TPS-BTK Cihaz İthalat Uygunluk Yazısı başvurularının, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.

 

9999 Diğer Belge Kodu

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

 

buyuk obdan logosu