Mevzuat Duyuruları

14.06.2022

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/17) Hk. Daha Fazla 

14.06.2022

Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi Hk. Daha Fazla 

13.06.2022

TPS-ÜGD Tebliğleri - Sabit Referans Numara Düzenlemesi Hk. Daha Fazla 

10.06.2022

Telafi Edici Vergi hk. Daha Fazla 

10.06.2022

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/18) Hk. Daha Fazla 

10.06.2022

Balıkesir Gümrük Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi Hk. Daha Fazla 

09.06.2022

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/15) Daha Fazla 

08.06.2022

Serbest Bölgeler Hk. Daha Fazla 

02.06.2022

Mayıs 2022 BTB'leri hk. Daha Fazla 

02.06.2022

Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları Hk. Daha Fazla 

30.05.2022

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) Hk. Daha Fazla 

30.05.2022

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182) Hk. Daha Fazla 

Sayfa 3 - 7