Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Hk.

Sirkü No  2022/201
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı

 

Konunun Özeti;

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından düzenlenen “Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Hk.” konulu yazı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Söz konusu yazı ile 2022/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında sistem üzerinden verilen kapsam dışı yazısının ilgili Tebliğin "Muafiyetler ve Kapsam Dışı" başlığı altında bulunan 10/5. maddesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorularak Tek Pencere Sistemi üzerinden kapsam dışı beyanı hakkında uygulamanın nasıl yapılacağı hususunun açıklığa kavuşturulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta; kapsam dışı yazısının, 17.03.2022 tarihi itibari ile Tek Pencere Sistemine alındığı belirtilerek konunun ilgili Tebliğ kapsamı 10/5. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgili müşterilerimiz ile paylaşılmak üzere, Tebliğ kapsamı 10. maddenin 5. fıkrasında aşağıda, metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur;

 

Muafiyetler ve kapsam dışı

 

(5) Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle yer almakla birlikte parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat ya da diğer dış ticaret mevzuatı uyarınca bu Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu tebliğin Ek-14'ünde yer alan Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir. Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

tarim-ve-orman-bakanligi-kapsam-disi-yazisi-hk-.pdf