Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri (Genelge 2022/9)

Sirkü No  2022/193
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri (Genelge 2022/9)

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri” konulu 2022/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile,

  • Posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında “Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı (ithalat ve ihracat)” ve “Detaylı Beyan (ithalat)” yapılacak işlemler düzenlenmiş olup, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde kullanılacak muafiyet kodları belirlenmiştir.
  • Belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede belirtilen kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymetinin Gümrük Müdürlüğü tarafından belirleneceği ve aynı gün içerisinde ithalata veya ihracata konu edilen, alıcısı ve göndericisi aynı olan gönderiler bir bütün olarak değerlendirilerek tamamının miktarı ve kıymeti birlikte dikkate alınacağı belirtilmiştir.
  • Numune kapsamında yapılacak işlemler ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
  • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen nakit para ve çeklere ilişkin işlemlerin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.
  • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, işlemlerin asıl yapılacağı belirlenmiştir.
  • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen “takviye edici gıdalar”, “sporcu gıdaları”, “kozmetik ürünleri”, “ hayvansal ürünler”, “bitki veya bitkisel ürünler”, “alkol ve alkollü ürünler”, tütün ve tütün ürünleri (elektronik sigara dahil)”, “cep telefonu” ve “patlayıcı madde, ateşli silahlar, bıçak ve benzeri eşya” cinsi eşyaların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.
  • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali açısından değerlendirileceğine dair düzenleme yapılmıştır.
  • Karar kapsamında uygulanacak usulsüzlük cezalarının basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamı her bir taşıma senedi bazında ayrı değerlendirileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

Metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

posta-ve-hizli-kargo-tasimaciligi-gumruk-islemleri-genelge-20229.pdf