İthalatçı Bilgi Formu Güncellenmesi Hk.

Sirkü No  2022/196
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  İthalatçı Bilgi Formu Güncellenmesi 

 

Konunun Özeti;

İstanbul Tekstil ve İhracatçılar Birliği tarafından paylaşılan “İthalatçı Bilgi Formu Güncellenmesi hk.” konulu duyuru, aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur;

 

Bilindiği üzere, ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'lerin hükümleri gereği kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun kayıt merkezine ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2021 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak)  31 Mayıs 2022 tarihine kadar kayıt merkezine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2022 tarihine kadar ibraz etmeyenlerin anılan tarihten itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

Not: Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 01 Haziran 2022 tarihinden sonra ibraz eden ithalatçı firmalar için belgenin ibraz tarihinden itibaren kayıt belgesi düzenlenebilecektir.

 

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

ithalatci-bilgi-formu-guncellenmesi-hk-.pdf