Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk.

Sirküler No  2022/164
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü

 

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk” konulu yazı, tüm bağlı gümrük idarelerine dağıtılmıştır.

Söz konusu yazı ile,

  • Gümrük beyannamelerinin 31 numaralı hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,
  • Marka ve model bilgilerine göre eşya kıymetinin değişebildiği eşyalar için eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özelliklerine ait bilgilerine antrepo beyannamesi ve ithalat beyannamelerinin 31 numaralı hanesinde yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, (örneğin; 8508 Tarife Pozisyonundaki "Vakumlu Süpürgeler", 8517 tarife Posizyonundaki "Cep Telefonu" , 9105 Tarife Pozisyonlarındaki "Saatler" , 8703 Tarife Posizyonundaki "Binek Otomobiller", 8704 Tarife Pozisyonundaki "Eşya Taşımaya Mahsus Otomobiller" v.b.)
  • Beyannamenin 31 numaralı hanesinde bulunan “Eşyanın Tanımı” ve 33 numaralı hanesinde bulunan “Eşya Kodu” bölümlerinde yazılı olan bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığına mutlak suretle dikkat edilmesi,
  • Beyanname ekinde yer alan fatura v.b diğer belgeler ile beyannamede yazılı bilgilerin uyumunun aranması,
  • İlgili beyannameler ile ilişkilendirilen özet beyan, transit refakat belgesi, antrepo beyannamesi v.b diğer belgelerde yazılı olan eşya cinsinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir.

 

Metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

antrepo-ve-ithalat-beyannamelerinin-31-nolu-hanesine-esya-bilgilerinin-doldurulmasi-ve-kontrolu-hk-.pdf