5359 Sayılı Karar Hk.

Sirkü No  2022/194
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  5359 Sayılı Karar Hk.

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından “5359 Sayılı Karar” konulu Yazı, bölge müdürlüğüne bağlı tüm bağlantı gümrük müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Söz konusu Yazı ile,

  • Resmi Gazetede yayımlanan 29.03.2022 tarihli 5359 sayılı Karar kapsamında mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı üstenin 22 nci sırası, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği' hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri," şeklinde değiştirildiği,
  • Bu değişiklik ile, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların olup olmadığının, açık devlet verisi olacak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ bağlantısında yer alan Ürün Takip Sistemi Bilgi Bankasından ürün barkodu marka, model vb bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı,
  • Bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göle ''cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi (Katma Değer Vergisi oranı %8) ve bunun tespiti için Ürün Takip Sistemi kayıtlarına başvurulmasının Başkanlıklarınca da uygun bulunduğu,
  • BİLGE sisteminde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir.

Metnin bütün hali aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

Sayı : E-70620313-156.02- Konu : 5359 Sayılı Karar

05.05.2022 / 74383553 DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.04.2022 tarihli ve 74363789 sayılı yazıda; "Resmi Gazetede yayımlanan 29.03.2022 tarihli 5359/ Karar Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak. Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' in, 6 maddesinde. Aynı Kararın eki (II) sayılı üslenin 22 nci sırasının "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbı Cihaz Yönetmeliği' ve ‘İn Vitre Tam Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabı olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri" şeklinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak hangi eşyanın bu kapsamda olduğunun ve bunun gümrük idaresince nasıl tespit edileceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve kayıtlarımıza 29/04 2022 tarihinde giren 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazıda,

29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe giren 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarım belirleyen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı üstenin 22 nci sırası, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği' hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri," şeklinde değiştirildiği,

Bu çerçevede, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu ile yapılan ve birer örneği ilişikte gönderilen yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların olup olmadığının, açık devlet verisi olacak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu marka, model vb bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göle ''cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Başkanlıklarınca da uygun bulunduğu Belirtilmektedir.

Konu de ilgili olarak BİLGE sisteminde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Öte yandan, anılan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yer alan diğer hususlarla ilgili olarak adı geçen Bakanlığın söz konusu yazısında belirtilen hususlara ilişkin Genel Müdürlüğümüz değerlendirmeleri devam etmekte olup, sonuçlandığında ayrıca bilgi verilecektir.'' denilmektedir.

Bilgi edinilmesi ile söz konusu yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.

 

Hasan YASSIBAŞ

Bölge Müdürü a.

Bölge Müdür Yardımcısı

 

Ek: Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:

 

Tüm Bağlantı ve Gümrük Müdürlükleri

Bilgi:

 

Tüm Şube Müdürlüklerine (BİİD Şube Müd. Yön. Hiz. Şube Müd., Ankara Personel Müd., Özel Büro Şube Müdürlüğü hariç.)

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı