5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.

Sirkü No  2022/203
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” konulu yazı, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile paylaşılmıştır.

Söz konusu yazı ile,

  • Resmi Gazete'de yayımlanan 29.03.2022 tarihli 5359 sayılı Karar kapsamında mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22. sırasının, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği' hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri," şeklinde değiştirildiği,
  • Bu değişiklik ile, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22. sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların olup olmadığının, açık devlet verisi olacak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ bağlantısında yer alan Ürün Takip Sistemi Bilgi Bankasından ürün barkodu marka, model vb bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı,
  • Bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göle ''cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22. sıra kapsamında değerlendirilmesi (Katma Değer Vergisi oranı %8) ve bunun tespiti için Ürün Takip Sistemi kayıtlarına başvurulmasının Başkanlıklarınca da uygun bulunduğu,
  • Aşağıdaki eşyaların 13033 sayılı Karar’ın II sayılı listesinin (KDV %8) 37. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir;

-34.01 Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan sabun (3401.11.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu IV sayılı listede bulunan tıraş sabunları hariç) ve ıslak mendiller,

-3305.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan şampuanlar,

-Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan dezenfektanlar,

-Deterjanlar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki deterjanlar,

-Tüketicilerin kullanımına hazır halde olan tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçeteler.

 

İlgili müşterilerimiz ile paylaşılmak üzere, metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

5359-sayili-cumhurbaskani-karari-hk-.pdf