Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun-yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde iş dünyasının gelişen ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda verimli ve rasyonel çözümler üreten bir hizmet anlayışında olmak, gelecek kuşakları mesleğe ve sektöre özendiren çalışmalar yapmak şirketimizin temel politikasıdır.

Şirketimiz için müşteri mutluluğu esas olup, müşterinin işi her zaman, doğru olarak ve kısa zamanda tamamlanır. Mevzuat değişikliklerini takip eder ve müşterilerimiz ile zamanında paylaşırız. Mevcut ve yeni müşterilerimizi memnun tutarken, ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar yaparak çözüm ortağı olmaya, müşterinin güvenini kazanmaya ve bunu sürekli kılmaya gayret ederiz. Bunu yaparken tedarik zincirindeki ilgili bütün taraflarla etkin iletişim sağlarız ve şeffaf ve izlenilebilir oluruz.

İlgili bütün mevzuata tam uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlar, çözüm ortaklarımız gibi paydaşlarımız ve ilgili taraflarımızın bilgisi bizim için değerlidir. Kendimizin ve onların bilgisini koruruz. Güvenlik risklerimizi kabul edilebilir seviyede tutmak için gerekli kaynakları ayırırız.

Obdan Sistem’de, üst yönetim kuruluşun amaçlarına uygun olarak belirlediği kalite ve bilgi güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmekte, tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve benimsenmesini sağlamıştır. Çalışanlarımızın memnuniyeti doğrudan müşteri memnuniyetini etkilediğinden, çalışanlarımızı başlıca varlıklarımız olarak görürüz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini, sürekli tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde üst seviyede tutarız.

Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.

Kalite Hedeflerimiz

 • Teknolojik altyapımızı sürekli iyileştirilmesi
 • Sektörde tek tercih edilen şirket haline gelinmesi
 • Hizmet sürelerinin sürekli iyileştirilmesi
 • İç müşterilerimizin(personel) akademik eğitim düzeyini arttırılması
 • Müşteri ve personel eğitimlerinin sürekli kılınması

 

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

İlgili kanun ve yönetmeliklere tamamen uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, çözüm ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızın verileri bizim için değerlidir. Veri güvenliğimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sürekli denetlenmektedir. Hizmet kalitemizin sürdürülebilirliği noktasında güvenlik risklerinin minimize edilmesi için gerekli kaynakları ayırarak bilgi güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.

Bilgi Güvenliği’nin temel amacı, bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunmasıdır;

 • Gizlilik: Varlığın yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
 • Bütünlük: Varlığın yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
 • Erişilebilirlik: Varlığın yetkili kullanıcılar tarafından, gerek duyulduğu anda erişilebilir olması.

 

 

Bilgi Güvenliği Hedeflerimiz:

 • Obdan Sistem’in operasyonel ve destek süreçlerinin en az kesinti ile devamlılığının sağlanması,
 • İç müşterinin bilgi güvenliği gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda onlara yol gösterilmesi, bilinç ve farkındalık seviyelerinin arttırılması ve bu şekilde oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının en aza indirilmesi ve bunların öğrenme fırsatına çevrilmesi,
 • Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesi, erişim sağlanması ve saklanması.