Kalite Politikamız

Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun‐yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde iş dünyasının gelişen ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda, verimli ve rasyonel çözümler üreten bir hizmet anlayışında olmak, gelecek kuşakları mesleğe ve sektöre özendiren çalışmalar yapmak şirketimizin temel politikasıdır.

İlgili kanun ve yönetmeliklere tamamen uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, çözüm ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızın verileri bizim için değerlidir. Veri güvenliğimiz ISO 27001/2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sürekli denetlenmektedir. Hizmet kalitemizin sürdürülebilirliği noktasında güvenlik risklerinin minimize edilmesi için gerekli kaynakları ayırırız.

Çalışanlarımızın memnuniyeti doğrudan müşteri memnuniyetini etkilediğinden, çalışanlarımızı başlıca varlıklarımız olarak görürüz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini, sürekli ve tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde üst seviyede tutarız.

Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.

Kalite Hedeflerimiz

Teknolojik altyapımızı sürekli iyileştirilmesi
Sektörde tek tercih edilen şirket haline gelinmesi
Hizmet sürelerinin sürekli iyileştirilmesi
İç müşterilerimizin(personel) akademik eğitim düzeyini arttırılması
Müşteri ve personel eğitimlerinin sürekli kılınması

Bilgi Güvenliği Hedeflerimiz

Obdan Sistem’in operasyonel ve destek süreçlerinin en az kesinti ile devamlılığının sağlanması
İç müşterinin bilgi güvenliği gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda onlara yol gösterilmesi,
bilinç ve farkındalık seviyelerinin arttırılması ve bu şekilde oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi
Bilgi güvenliği ihlal olaylarının en aza indirilmesi ve bunların öğrenme fırsatına çevrilmesi
Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesi, erişim sağlanması ve saklanması